KLIJENT

GARMIN

CILJ PROJEKTA

GARMIN – dizajn i grafička priprema, priprema za tisak letaka.