KLIJENT

Grad Zagreb

PROJEKT

ZagEE – Zagreb Energy Efficient City

CILJ PROJEKTA

Izrada promotivnih materijala za potrebe projekta ZagEE, vođenom od strane Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj.

Kroz projekt ZagEE – Zagreb Energy Efficient City podržava se ostvarenje energetskih ušteda primjenom ekonomski opravdanih, energetski učinkovitih tehnologija i mjera na objektima u vlasništvu Grada Zagreba, različitih namjena.